Top-banner

Øster Alle 15

Bygningens opførelsesår:  1910

Seneste om- eller tilbygningsår:  2010

En af Hous første privatskoler havde til huse her.

Ostergade 15 2022   20220524 124757

Øster Alle 15, 2022