Top-banner

Thunøgade 7

Bygningens opførelsesår:  1911

Seneste om- eller tilbygningsår:  1997

Her begyndte Sigfred Richardy som 16-årig sin egen fiskeforretning, som foregik på cykel.

 Thunogade 7   1988

Thunøgade 7, 1988

 

Thunogade 7 2022

Thunøgade 7, 2022