Top-banner

Strandgade

Strandgade hed før kommunesammenlægningen 1. april 1970 Strandvejen, men da der i Saksild også var en gade af samme navn, måtte Strandvejen i Hou ændre navn. Strandgade var førhen den eneste indfaldsvej til Hou og her lå også byens sportsplads. I 11 år gennem 40’erne og 50’erne blev der afviklet ”Hou-dage”, med mange forskellige arrangementer. Her kom der mange gæster fra nær og fjern. I bunden af Strandgade blev der bl.a. afholdt ringridning. Dengang var Strandgade kun en grusvej. ”Hou-dage” blev senere afløst af deciderede sportsfester.

 

Strandgade 0

Til venstre ses villaen opført i 1874, den senere toldbygning og eneste tilbageværende af de fire bygninger på billedet.
Dernæst Sommervillaen, den senere købmandsgård, under opførelse i 1881. Derefter gården Bjørnkjær, opført i 1871.
Yderst til højre Pakhuset bygget i 1853. Alle fire bygninger blev opført af Rathlousdal Gods

 

Strandgade 0 ca 1900

Strandgade, ca. 1900. Udlånt af Odder Lokalhistoriske Arkiv

 

strandgade b146 strandvejen hou

 Gammelt postkort

 

strandgade b1385 hou strandvejen

 Gammelt postkort ca. 1937

 

strandgade b839 strandvejen hou

 Gammelt postkort ca. 1959

 

Strandgade 0 20220103 154247

Strandgade - Havledet 2022

 

strandgade 0 20220103 153629 2

Strandgade 2022

 

strandgade 0 20220103 153638

Strandgade 2022

 

strandgade 0 20220103 154111 2

Strandgade 2022