Top-banner

Strandgade 2

I 1881 byggede Emil von Holstein-Rathlou en sommervilla til eget brug. I 1906 blev sommervillaen solgt til
købmandsforretningt. Da den gamle købmand døde i 1953,
overtog hans søn Jens forretningen og førte den videre i faderens stil med hjælp fra sin søster
Ellen. Jens Rasmussen døde i 1973, og Ellen Rasmussen drev så forretningen til den lukkede i 1974,
hvor Århus Amt købte huset og grunden og rev urtigt alle bygningerne ned.
Tilbage var kun grunden, som senere blev solgt til Odder Kommune.
I 2020 købte HFE Ejendomme den sydlige halvfel af grunden og søgte  om tilladelse
til at bygge en ejendom på 4 etager beregnet til udlejning.
Projektet blev forkastet af byrådet pga. højden, som overskred max. højden i den eksisterende llokalplan.
I 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen en lokalplan der gjorde det muligt for HFE Ejendomme at realisere deres projekt.
I foråret 2022 står grunden stadig ubenyttet hen. 

strandgade 2 b118 nybyggeri

Fra venstre: Skipperboligen fra 1874, Sommervillaen under opførelse 1881, Bjørnkær fra 1871 og yderst til højre Pakhuset fra 1853

 

strandgade 2 sommervillaen o 1895

Sommervillaen, Bjørnkjær og pakhuset. omkring 1895

 

strandgade 2 b133 villa bjornskjaer o 1907

Villa Bjørnskjær omkring 1907

 

strandgade 2 b1496 sommervilla  garnforretning

Sommervilla garnforretning i 1940'erne (Foto: Odder Lokalhistoriske Arkiv)

 

Strandgade 2 i 40 erne   odder lokal arkiv B2987

Strandgade 2 i 1940'erne (Foto: Odder Lokalhistoriske Arkiv)

 

Strandgade 2 i 50 erne   odder lokal arkiv B2985

Strandgade 2 i 1950'erne (Foto: Odder Lokalhistoriske Arkiv)

 

Strandgade 2 i 50 erne  odder lokal arkiv B2986

Strandgade 2 i 1950'erne (Foto: Odder Lokalhistoriske Arkiv)

 

strandgade 2 b 251 1973

Købmandsforretningen ved højvandet i 1973

 

 

strandgade 2 b1439 alexandra plads 1999

Alexandra plads 1999

 

strandgade 2 alexandra plads

Byggeprojekt 2019