Top-banner

Strandgade 14

Strandgade 14 tilhørte Rathlousdal Gods. Forpagter af Gersdorffslund Huno Philip August von Holstein-Rathlou
boede nogle år i villaen, hvor han døde i 1914. Villaen har senere været ejet af malermester Poul Andersen,
som købte huset af familien Gøricke. Til Villaen hørte en meget stor grund, som Poul Andersen udstykkede i flere byggegrunde.

Bygningens opførelsesår:  1893

Seneste om- eller tilbygningsår:  1983

strandgade 14 o. 1910 b2065

Strandgade 14 omkring 1910

 

strandgade 14 20211214 113628

Strandgade 14 2021